O nás

Engshop je součástí energetické skupiny Energamo, která má za cíl v období probíhajících změn v energetice nabídnout svým partnerům a klientům nová řešení, která vždy budou šitá na míru jejich konkrétním potřebám. Specializujeme se na energetické projekty vhodné jak pro domácnosti, tak i pro velké podniky.

Naší prioritou jsou energetická řešení z obnovitelných zdrojů, které minimalizují dopad na životní prostředí. Internetový obchod Engshop je naší přidruženou platformou pro poskytování klíčových produktů a komponent pro energetické projekty především v oblasti fotovoltaických elektráren, dobíjecích stanic pro elektromobily a dalších energetických projektů.

Naše specializace
v rámci skupiny Energamo


Výroba Firmy

Lokální distribuční soustavy

Jako skupina Energamo zajištujeme správu již existujích LDS. Ve spolupráci s našimi subdodavateli jsme schopni realizovat i výstavby nových LDS a to na základě individuálních požadavků investora a následně pokrýt i správu nově vystavěných distribučních soustav. V oblasti LDS jsme tedy schopni zajistit komplexní řešení na základě specifických potřeb klienta, včetně analýzy stávající situace, návrhu řešení, vypracování projektové dokumentace, jednání s dotčeným úřady, připojení k distribuční síti a zprovoznění, případně i zajištění financování projektu u některé z vybraných českých bank.

Provoz energetických hospodářství

V rámci správy energetických hospodářství hledáme komplexní a efektivní řešení v rámci optimalizace již zavedených procesů. V tomto segmentu se specializujeme zejména na nákup vstupů a celkově provoz, tak abychom klientovi zajistili úsporu nákladů a jistotu plnění legislativních požadavků.

Firmy

Zdroje na biomasu

Využijte vzniklý odpad z výrobního procesu na maximum, zvyšte podíl obnovitelných zdrojů energie až o 50 % a vytvořte tak značnou finanční a energetická úsporu. Specializujeme se na aplikaci lokálních vstupů v podobě dřevní a rostlinné hmoty v zařízeních na výrobu tepelné a elektrické energie.

Bioplynové stanice

Bioplynové stanice fungují na principu řízené fermentace, kdy se mokrá biomasa přetváří na bioplyn. Bioplyn se dále používá jako ekologické palivo nebo zdroj pro výrobu elektrické a tepelné energie. V rámci skupiny Energamo nabízíme našim klientům správu bioplynových stanic, popř. odkup elektrické energie a bioplynu z bioplynových stanic, které spravujeme.

Kogenerační jednotky

Kogenerační jednotka je zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla. Vstupním palivem je zemní plyn, popř. bioplyn nebo degazační plyn. Využjte odpadní teplo z výroby elektrické energie pro vytápění a ohřev vody nebo ve výrobních procesech průmyslových podniků a začněte produkovat elektřinu a teplo ekologicky.

Domácnosti

Kombinovaná řešení

Kombinovaná řešení pro firmy i domácnosti se skládají ze systému fotovoltaických elektráren, solárních systémů a tepelných čerpadel. Tuto kombinaci nabízíme jako alternativu kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaické elektrárny. Je zejména vhodná pro objekty, kde je větší podíl tepla pro ohřev teplé vody, domy s bazény a domy bez klimatizace.

Dobíjecí stanice pro elektromobily

Obecně vypouští elektrická auta do ovzduší o 20% méně Co2, než vozy se spalovacím motorem. Tohle číslo se dá ale díky dobíjení z udržitelných zdrojů zvýšit až na 85 %. Vydejte se autem na cestu udržitelnosti a zvolte výkon jak ve vozidle, tak i při nabíjení. U nás na e-shopu jsme pro vás připravili kompletní řešení dobíjecích stanic pro elektromobily, vhodných, jak pro domácí, firemní nebo hotelové využití.

Tepelná čerpadla

Začněte využivat obnovitelné zdroje energie ze vzduchu, země a vody k vytápění a ohřevu vody. Mezi největší výhody tepelného čerpadla patří nízké provozní náklady, bezobslužnost zařízení a ekologický provoz. Nechte si od našich odborníků poradit, jaké tepelné čerpadlo se nejlépe hodí na provoz Vaší domácnosti nebo firmy.

Fotovoltaické elektrárny

Maximalizujte využití plochy střech rodinných domů, průmyslových objektů, skladových prostor a začněte vyrábět elektrickou energie ze slunce. Našim klientům navrhujeme individuální řešení přímo na míru jejich objektu, vyřídíme dotaci a zajistíme financování projektu u některé z vybraných českých bank. V případě zájmu provádíme rovněž instalace FVE na nevyužívané půdě v souladu s platnou legislativou.